Глосарій

АПК
Агропромисловий комплекс
UNFPA
United Nations Population Fund – Фонд ООН в області народонаселення
ВВП
Валовий внутрішній продукт
ЄС
Європейський Союз
IPO
Initial Public Offering – Первинне публічне розміщення
с/г
Сільське господарство, сільськогосподарський
ІСІ
Інститут спільного інвестування
EBITDA
Earnings before interest, tax, depreciation, amortization – Прибуток до відсотків, податків, зносу і амортизації
M&A
Mergers and acquisitions – Злиття і поглинання
ОСГ
Особисте селянське господарство
ПІФ
Пайовий інвестиційний фонд
КУА
Компанія з управління активами