Найпоширеніші питання

Діяльність та дохідність

Як заробляє "Перший Український Аграрний Фонд" ?

Інвестування — це наука, а «Перший Український Аграрний Фонд» — унікальний інструмент, який не має аналогів на українському фондовому ринку. Не дивно, що багатьом із вас спочатку не зрозуміло, на чому ж заробляє фонд? Нумо розбираймося разом.

Існує три основних джерела зростання вартості фонду та інвестицій інвесторів:

Операційна діяльність. Прибуток, який буде генеруватися від агробізнесу та у вигляді дивідендів підійматись на рівень фонду від підконтрольних агрокомпаній. 

Інвестиційна діяльність. В Україні близько 34 тисяч агропідприємств і далеко не всі вони ефективно управляються. На ринку постійно присутня певна кількість агрокомпаній на продаж, які можна придбати набагато дешевше середньоринкової ціни, доводити до ладу і продати вже за ринковою ціною. Горизонт інвестицій для таких угод становить 1-2 роки, але прибутковість таких операцій від 30 до 100%. При цьому компанія продовжує приносити операційний дохід.  

Зростання вартості самого агробізнесу. Якщо 20 років тому земля була нікому не потрібна і її можна було брати в оренду майже безкоштовно, десять років тому агробізнеси оцінювалися по 500 доларів за гектар, то зараз ціна 1000 доларів за гектар нікого не дивує. Очевидно, що з відкриттям ринку землі та зростанням вартості базового активу буде тривати й зростання вартості агропідприємств.                                                         

Хоча Фонд буде мати всі три види доходу, що вказані вище, у своїх розрахунках ми не акцентуємось на інвестиційному доході від M&A або зростанні вартості агробізнесу, тому що будь-які прогнози та очікування тут досить суб'єктивні. Ці доходи обов'язково будуть, але нехай вони будуть приємним бонусом для наших інвесторів.
Що ми знаємо напевне, 22,5% - це середньостатистична щорічна прибутковість агробізнесу за останні 10 років і це стосується тільки операційного доходу.                                                              

Як заробляє інвестор фонду "ПУАФ"?

Як і з акціями або іншими інструментами фондового ринку, інвестор має два типи прибутку

1. Прибуток від інвестиційної діяльності.
Коли інвестор фіксує прибуток, продаючи акції Фонду. У нашому випадку Ви можете зробити це через брокера або, звернувшись безпосередньо до нас, під час щорічної оферти (з 1 по 15 вересня).

2. Отримання дивідендів.
Ми виплачуємо не менше 30% річного прибутку Фонду у вигляді дивідендів, а решту реінвестуємо у збільшення земельного банку, що призведе до збільшення розміру прибутку в наступному році та вартості акцій. 
Дивіденди виплачуються 2 рази (попередня виплата - грудень та остаточна - березень) за результатами проведення аудиту діяльності Фонду. 


Яка планується дохідність "Першого Українського Аграрного Фонду" ?

Відповідно до законодавства України ми не маємо права будь-яким чином гарантувати або обіцяти дохідність фонду.

Чесно кажучи, ми б не робили цього і без законодавчої заборони, оскільки вважаємо, що кожен інвестор повинен розуміти, що інструменти фондового ринку апріорі несуть в собі підвищений ризик і підвищену прибутковість. І розмова про гарантії з боку КУА - в кращому випадку, недоречна.                                                        

Однак, якщо вам цікаво порівняти нашу собівартість та можливий дохід від продажу врожаю - дивіться наше відео:                                      

У яких регіонах планується земельний банк?

Наразі земельний банк Фонду зосереджений на Західній Україні, але ми плануємо розширювати його географію.

Ми зацікавлені в придбанні агрокомпаній в наступних регіонах:

Перший пріоритет:
• Вінницька область;
• Київська область (центр, південь та лівобережжя Дніпра);
• Рівненська область (центр та південь);
• Тернопільська область;
• Хмельницька область;
• Черкаська область (лівобережжя Дніпра).

Другий пріоритет:
• Житомирська (райони, що межують з Хмельницькою, Вінницькою та Київською областями);
• Київська область (правобережжя Дніпра);
• Львівська область (райони, що межують з Рівненською та Тернопільською областями);
• Полтавська область (центр та північ);
• Черкаська область (правобережжя Дніпра);
• Чернігівська область (південь).

Які є ризики?

Інвестиції в інструменти фондового ринку несуть в собі підвищений ризик, але разом з тим і підвищену прибутковість.
Однак, ми робимо нашу діяльність максимально прозорою, саме для того, щоб мінімізувати ці ризики.

• Операційною діяльністю агрокомпаній фонду займатиметься досвідчена команда професіоналів, що має багаторічний (більш ніж 20-ти річний) успішний досвід роботи в агробізнесі.

• Рентабельність компаній, що знаходяться у власності та під контролем учасників цієї команди за останні 5 років перевищує середньогалузеву на 34%, а показники врожайності – на 48%.

• Середнє значення EBITDA за останні 5 років складає $445 / га.

• Аудитором фонду виступає міжнародна компанія PricewaterhouseCoopers, оцінювачем BakerTilly.

Державне регулювання та нагляд здійснює Національна Комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПРФ)

Вплинути на думку таких «монстрів» фізично неможливо. Тому ми й запросили їх в якості оцінювача та аудитора. Вони - спокій та безпека наших інвесторів.
Крім того, для здійснення контролю над операційною діяльністю компаній фонду, а також прийняття стратегічних рішень щодо інвестування коштів фонду, створений Інвестиційний комітет, до складу якого, крім директорів КУА, включені також представники великих інвесторів фонду і незалежні експерти - фахівці в області агро- і корпоративних відносин. 

Чи буде ПУАФ купувати с/г землю?

Ні, не буде, адже стратегія ПУАФ в активному управлінні агробізнесами, а не в отриманні пасивного орендного доходу.

Однак до нас звертаються власники с/г землі, яку ми орендуємо і ми передаємо першочергове право придбання такої землі саме інвесторам фонду. Черговість реалізації цього права залежить від розміру інвестицій в фонд та строку перебування інвестором фонду.

Тож Ви можете отримувати дохід як від оренди землі, як її прямий власник, так і від її обробітку, як інвестор фонду, чиї компанії орендують її у вас та обробляють.

Вартість фонду

Як розраховується вартість чистих активів (ВЧА) "Першого Українського Аграрного Фонду" ?

Вартість чистих активів (ВЧА) Фонду = Активи - Зобов'язання
Ми згрупували активи ПУАФ в кілька категорій, кожна з яких має власну методику оцінки:

1️. Нерухомість, включаючи земельні ділянки.
Актив надходить на баланс фонду за ціною придбання. Подальша переоцінка проводиться порівняльним методом, або, в разі відсутності бази таких угод приймається оцінка, проведена оцінювачем фонду Baker Tilly.

2. Інвестиції. Цінні папери та корпоративні права, які котируються на фондовій біржі.
Актив надходить на баланс фонду за ціною придбання. Подальша переоцінка проводиться порівняльним методом. Вартістю активу є ціна останньої біржової угоди або середнє арифметичне між ціною продажу і ціною покупки.

Позабіржові цінні папери та корпоративні права надходять на баланс фонду за ціною придбання. Подальша переоцінка корпоративних прав у вигляді контрольних часток (пакетів акцій) проводиться шляхом переоцінки вартості кожної інвестиції із залученням оцінювача фонду.

3. Грошові кошти та еквіваленти обліковуються за номінальною сумою.
Валютні активи перераховуються в гривні за курсом НБУ на дату переоцінки.
Зобов'язання обліковуються за номінальною сумою.

4. Витрати, понесені на врожай (незавершене виробництво).
Переоцінка незавершеного виробництва залежить від багатьох чинників: форвардних цін, законтрактованих обсягів, поточних (спотових) цін, динаміки цін і перспектив врожаю, понесених і майбутніх витрат, оцінки кліматичних ризиків, стадії прогресу за технологічною картою.

Переоцінка ВЧА проводиться щомісячно на кінець місяця або на дату здійснення операції з цінними паперами Фонду.
Відповідно до прийнятої облікової політики для переоцінки активів використовується ринковий підхід, тобто ринкові ціни на кожен актив на дату оцінки.

Коли переоцінюється вартість чистих активів?

Ціна на цінні папери ІФ формується, виходячи із вартості чистих активів фонду (ВЧА).

Зміна ціни акції відбувається, виходячи із переоцінки ВЧА

ВЧА переоцінюється:

1. При настанні важливої ​​події:  
• в момент придбання нового активу або його продажу з Фонду;
• переоцінки "незавершеного виробництва"; 
• в момент переведення "незавершеного виробництва" в "урожай"; 
• переоцінки врожаю за ринковими цінами з урахуванням укладених форвардних контрактів.

2. У разі операцій з акціями Фонду: 
• ВЧА фонду перераховується в день надходження грошових засобів від інвестора фонду за придбані цінні папери фонду;
• в день постачання цінних паперів фонду інвестором;
• у разі викупу фондом цінних паперів у інвестора. 

АЛЕ - не рідше одного разу на місяць на останній день місяця.

Робота з інвесторами

Який мінімальний поріг входу у ПУАФ

Від 1 акції за вартістю чистих активів на момент придбання

Де можна придбати/продати акції фонду?

Акції ПУАФ можна придбати
1. Безпосередньо у нас (КУА SI Capital) без комісійних 
2. Через будь-якого брокера на Українській Біржі (з урахуванням брокерської комісії) 

Акції ПУАФ можна продати
1. Безпосередньо КУА під час щорічної оферти (з 1 по 15 вересня
2. У будь-який момент через брокера на Українській Біржі

Забезпечення ліквідності цінних паперів

Щоденну ліквідність дає фондова Біржа. Акції фонду котуються на фондовій біржі.

Для забезпечення ліквідності на вторинному ринку ми залучили маркет-мейкера – ТОВ «Фрідом Фінанс Україна», що є українською дочірньою компанією холдингу Freedom Finance, що має лістинг на Нью-йоркській фондовій біржі і капіталізацію понад 2 млрд. доларів.

Тож, будь якого дня Ви можете продати свої цінні папери через фондову біржу. Додаткову ліквідність дає оферта – можливість пред'явити акції фонду на викуп безпосередньо компанії з управління активами за поточною вартістю цінних паперів.

Ми піклуємося про ліквідність інвестицій наших інвесторів!

Забезпечення захисту інвестицій інвестора та прозорість діяльності фонду

PwC – міжнародна компанія «Великої Четвірки» проводить щорічний аудит фінансової звітності фонду і забезпечує максимальний рівень впевненості в достовірності результатів нашої роботи.

Міжнародна компанія BakerTilly проводить незалежну оцінку справедливої вартості активів фонду.

Ми єдиний фонд, який проходить аудит і оцінку за найвищими стандартами!

Мене цікавить придбання с/г землі. Чи можете ви допомогти?

Так, можемо. Безпосередньо ПУАФ не буде придбавати с/г землю, але до нас звертаються власники с/г землі, яку ми орендуємо і ми передаємо першочергове право придбання такої землі саме інвесторам фонду.

Черговість реалізації цього права залежить від розміру інвестицій в фонд та строку перебування інвестором фонду.

Тож Ви можете отримувати дохід як від оренди землі, як її прямий власник, так і від її обробітку, як інвестор фонду, чиї компанії орендують її у вас та обробляють.

Що таке оферта?

Оферта – можливість пред’явити акції фонду для обов'язкового викупу безпосередньо компанії з управління активами за поточною вартістю акції. 

У ПУАФ оферта діє з 1 по 15 вересня щорічно.

Чи можна реінвестувати дивідендні виплати в акції фонду?

Скільки виплачувати дивідендів буде вирішуватись на зборах акціонерів фонду і воно буде обов’язково для всіх.

Якщо є бажання реінвестувати дивідендний дохід, алгоритм наступний: 

1) Акціонери приймають рішення про виплату дивідендів.
2) Проходить виплата дивідендів акціонерам з утриманням податку на дивіденди. 
3) Можливість придбання акціонерами акцій за рахунок дивідендів.

За Законодавством, зобов’язання виплачувати податки з доходів покладаються на всіх резидентів, яким нараховуються дивіденди. 

П’ять кроків  інвестування в інвестиційні фонди

Перш ніж почати інвестувати  в  інвестиційні фонди, треба визначити цілі інвестування. Важливо вибрати оптимальне поєднання прибутковості і ризику.

Для цього слід пам'ятати правило: при зростанні прибутку зростає і рівень ризику. Коли основне поєднання інвестицій визначено, слід встановити для себе суму вкладень, а також термін, на який вони будуть інвестовані.

Коли власник капіталу визначився із співвідношенням прибутку і ризику, можна переходити безпосередньо до інвестування. Для цього варто попередньо вивчити представлений нижче алгоритм:

Крок 1. Відкриття рахунку в банку
Щоб придбати цінні папери в будь-якому фонді, необхідно перерахувати кошти з використанням банківського рахунку. Крім того, він буде застосовуватися, коли власник вирішить погасити свої цінні папери, або для отримання дивідендів.

При виборі банку для інвестування в ІФи необхідно, в першу чергу, звертати увагу на розмір комісії, яку кредитна організація буде стягувати при перерахуванні коштів на користь компанії з управління активами. Чим менший розмір цього платежу, тим краще.

Крок 2. Відкриття рахунку в цінних паперах у депозитарній установі
Так само, як банки ведуть облік грошей на Вашому рахунку, так і Зберігачі ведуть облік інвестицій на Вашому рахунку в цінних паперах. Для зарахування придбаних цінних паперів фонду Вам необхідно буде вказати рахунок у цінних паперах, щоб компанія з управління активами змогла перерахувати на нього придбані акції. Тому, якщо його немає – Вам потрібно його відкрити.

Це нескладна процедура, і майже всі великі банки на додаток до класичних банківських послуг надають послуги зберігача цінних паперів, тому вибір досить великий.

Послуги Зберігача досить уніфіковані, тож серед крупних Зберігачів вибирайте з огляду на вартість послуг та зручність користування.

Завантажити таблицю тарифів зберігачів цінних паперів Ви можете за лінком.

Крок 3. Оформлення заявки та договору на придбання цінних паперів
На цьому кроці необхідно зв’язатись із компанією з управління активами для оформлення заявки на придбання цінних паперів фонду. Якщо інвестор співпрацює із КУА вперше, йому доведеться заповнити анкету. Ви можете відправити скановані копії документів засобами електронного зв’язку, а після того, як співробітники КУА підготують анкету, заявку та договір купівлі-продажу, та надішлють їх Вам для ознайомлення – потрібно буде з’явитись в офісі КУА для ідентифікації та підписання або пройти ідентифікацію дистанційно.

До підписання цього документа інвестор в обов'язковому порядку повинен прочитати його від початку і до кінця. Якщо якісь пункти будуть незрозумілі, не вагайтесь, зверніться за консультацією до фахівця компаніі з управління активами. Важливо мати при собі документ, що засвідчує особу, а також реквізити пайового інвестиційного фонду.

Крок 4. Перерахування грошових коштів на користь компанії з управління активами
Коли попередні кроки пройдено, залишається здійснити переказ грошових коштів на користь КУА. Оформлюючи платіжне доручення в банку, слід в обов'язковому порядку вказати в призначенні: дату складання заявки на придбання цінних паперів фонду, а також присвоєний їй номер; прізвище ім'я та по батькові інвестора.

Важливо враховувати: кожен фонд у правилах встановлює мінімальну суму для інвестування.

Крок 5. Зарахування придбаних цінних паперів
Після надходження коштів в компанію з управління активами, вона зараховує придбані акції на рахунок в цінних паперах інвестора. Отримати відповідне повідомлення про зарахування цінних паперів на рахунок можна буде протягом наступного робочого дня після переказу грошей.

Загальні питання

Що таке Фонди прямих інвестицій

Взагалі поняття «фонди прямих інвестицій» (private equity) (іноді ще кажуть «приватні інвестиційні фонди») – це широке поняття, яке включає в себе і венчурні фонди.

На практиці, коли говорять «private equity», мають на увазі фонди, які спеціалізуються на інвестуванні в уже сформовані компанії. Такий фонд може увійти в компанію в якості портфельного інвестора. У цьому випадку компанія зазвичай буде сформованим бізнесом, який може існувати вже досить давно і якому просто потрібен додатковий власний капітал без необхідності витрачатися на IPO. Як альтернативний спосіб інвестування, фонди прямих інвестицій можуть здійснити байаут (викуп акцій, формування контрольного пакету акцій – від англ. Buyout).

Схема роботи фонду прямих інвестицій і принципи інвестування аналогічні венчурним фондам. Відрізняється лише тип компаній, в які інвестують приватні інвестиційні фонди, – це не стартапи, а вже сформовані компанії. Крім того, приватні фонди прямих інвестицій часто набувають контрольні пакети своїх портфельних компаній і змінюють менеджерів. Це відповідає загальній ідеології їх роботи: взяти неефективну компанію, оздоровити її і продати вже дорожче.

Характеристика та специфіка інвестиційних фондів  (ІФів)

ІФи популярні в усьому світі. Наприклад, у кожного третього мешканця США є цінні папери інвестиційних фондів. Інвестиції у ІФи можуть забезпечувати суттєво більшу прибутковість, ніж депозити.

Інвестиційні фонди -  це фонди , метою діяльності яких є збереження і збільшення капіталу, вкладеного учасниками. За своєю суттю ІФ являє собою одну з форм ефективних фінансових інструментів, які дозволяють будь-якому охочому збільшити власний капітал шляхом вкладення цих коштів у фонд.

Найчастіше кошти вкладають в такі види активів: цінні папери (від 1 акції до контрольних пакетів), дорогоцінні метали, нерухомість, іноземні валюти.

Роботу інвестиційного фонду можна порівняти із сейфом, у якому зберігаються активи інвесторів: гроші, нерухомість, цінні папери, частки в товаристві з обмеженою відповідальністю.

Сукупний капітал фонду знаходиться у розпорядженні керуючої компанії, основним завданням якої є отримання прибутку для інвесторів через інвестування капіталу фонду в різні фінансові інструменти. У процесі такого управління, вартість майна інвестиційного фонду зростає, що призводить до збільшення вартості цінних паперів фонду.

ІФи також можна класифікувати за сферою інвестування на фонди: акцій, облігацій, нерухомості, грошового ринку, кредитні, індексні, спеціалізовані активи (земля, предмети мистецтва), але найпопулярніший різновид – фонди цінних паперів.

Для того щоб почати шлях успішного інвестора, досить просто надіслати замовлення на нашому сайті для отримання швидкої та кваліфікованої консультації наших фахівців.

Мотиви інвесторів, що використовують інвестиційні фонди в якості фінансового інструменту

Більшість реальних інвесторів — пересічні люди, для яких інвестиції — ще одне джерело доходу і спосіб забезпечити собі комфортне життя та забезпечену старість. Якими бувають інвестиції і з чого краще починати?

Не варто розраховувати, що за пару років можна отримати значні кошти, що дозволять не працювати надалі: спекуляції та інвестиції – різні речі. Доцільно ставити реальну мету, наприклад, заощадити та заробити кошти на старість або для того, щоб дати дітям гарну освіту. Наприклад, більшість забезпечених західних пенсіонерів подорожують світом зовсім не за рахунок державних пенсій. Важлива частина їх доходу – від колись зроблених інвестицій.

Інвестиціями можна займатися практично в будь-якому віці, є навіть інвестори, яким не виповнилося ще 14 років, а є й пенсіонери.

У що можна інвестувати?

Найпоширенішими варіантами є: вкладення в нерухомість, щоб потім її реалізувати по ринковій вартості або здавати в оренду; придбати валюту; покласти гроші на депозит; купувати та продавати цінні папери.

Купити квартиру – зрозумілий вид капіталовкладення. Але якщо купити квартиру для здачі її в оренду, витрати повертаються досить довго: у Києві приблизно за 20 років, із середнім доходом всього 4,8% річних.

Зберігати гроші в валюті (а краще в різних) – теж популярний спосіб, хоча отримати збиток тут дуже легко: інфляційні ризики мають всі валюти світу й обираючи цей вид вкладень необхідно це враховувати. Тож, це скоріш спосіб відносного збереження капіталу, але не накопичення.

Банківський вклад зараз перестав приносити дохід, який міг би покрити хоча б рівень інфляції.

Більш ризикований, проте й потенційно більш прибутковий варіант – інвестиції в бізнес, тобто в цінні папери підприємств. Вони бувають різні, і ризик у них теж різний. Так, є облігації, які держава і компанії випускають, щоб взяти у інвесторів у борг. Держоблігації вважаються більш надійними, ніж облігації компаній (країни банкрутують набагато рідше, ніж приватний бізнес). Якщо економіка у хорошому стані, то облігації компаній – теж хороший інструмент.

Інший вид цінних паперів – акції. Це більш ризикований вид інвестицій, ніж облігації, але й більш популярний у інвесторів, тому що разом з ризиком вони дають можливість отримати значний прибуток. Якщо ціни на облігації коливаються зовсім незначно, то вартість акцій змінюється відчутніше: вона залежить від перспектив розвитку компанії, її доходів та якості управління, від хороших і поганих новин.

Акції стійких і сильних компаній зростають у ціні з роками, тому можна отримати високий дохід, реалізуючи акцію через кілька років після купівлі за поточними ринковими цінами. До того ж власники акцій мають можливість заробити ще й на дивідендах (це частина прибутку, якою компанія ділиться зі своїми акціонерами).

Глосарій

АПК
Агропромисловий комплекс
UNFPA
United Nations Population Fund – Фонд ООН в області народонаселення
ВВП
Валовий внутрішній продукт
ЄС
Європейський Союз
IPO
Initial Public Offering – Первинне публічне розміщення
с/г
Сільське господарство, сільськогосподарський
ІСІ
Інститут спільного інвестування
EBITDA
Earnings before interest, tax, depreciation, amortization – Прибуток до відсотків, податків, зносу і амортизації
M&A
Mergers and acquisitions – Злиття і поглинання
ОСГ
Особисте селянське господарство
ІФ
Інвестиційний фонд
КУА
Компанія з управління активами